شرکت پایا توسعه 

(طراحی ، تامین کالا ، اجرا و خدمات سیستم های تهویه مطبوع ، سرمایش و گرمایش)